Termoplastični premazi


Termoplastični material se tali pri visokih temperaturah, pri čemer je običajna procesna temperatura materiala med 180–220 °C in se nanaša kot vročo talino (hot melt). Pri ohladitvi se material strdi, kar omogoča izjemno kratek čas utrjevanja in hitro odprtje prometa. Termoplastične debeloslojne označbe (1,5–7 mm) se nanašajo s specializiranimi stroji. Glavne karakteristike so visoka obstojnost ter zagotavljena dolgotrajna visoka nočna vidljivost zaradi visoke vsebnosti steklenih kroglic. S 100-odstotnim deležem suhe snovi (brez hlapnih organskih spojin) ponujajo okolju prijazno reštev.

Termoplastični material za debeloslojne označbe:

  • Z visoko belino za označevanje cest z ekstrudorjem ali sistemom za Multi-Dot (regularni aglomerat)
  • Primeren za označbo v prometno obremenjenih urbanih območij in na avtocestah
  • Visoka obstojnost
  • 100-odstotni delež suhe snovi (brez VOC)
  • Visoka vsebnost steklenih kroglic za dolgotrajno nočno vidljivost oznak v suhih in mokrih pogojih
  • PE embalaža in enostavna uporaba
  • Zelo dobra toplotna stabilnost materiala
  • Visoka vsebnost obnovljivih surovin (> 70 %)
  • Procesna temperatura: 190–220 ° C
  • Poraba: pod 6 kg/m² za debelino sloja 3 mm, pod 4 kg/m² za Multi-Dot nanos