Letališča


Cestne oznake, namenjene letališčem, so podvržene lastnim certifikacijskim standardom in smernicam ter morajo izkazati največjo zmogljivost v smislu trajnosti, vremenskih vplivov in kemijske odpornosti. Na tem posebnem področju uporabe so boljši tanki premazi za preprečevanje nevarnosti v primeru delaminacije, vendar ne na račun visoke vidljivosti pod strogo določenimi barvnimi koordinatami.

Kar zadeva zahteve in predpise glede zmogljivosti, so primerni izdelki za označevanje cest običajno izdelani na osnovi akrila ali epoksida ter enokomponentni ali dvokomponentni. Helios za vsako skupino ponuja en izbrani izdelek, certificiran v skladu z ustreznimi standardi.

Ponujeni sistemi označevanja izpolnjujejo zahteve glede koordinat kromatičnosti, faktorja svetilnosti β in odpornosti na kemikalije v skladu z:

 • Navodili in zahtevami za označevanje na manevrskih območjih, izdaja 2015
 • ICAO, Annex 14, Volume 1, Aerodrome Design and Operations 6th Edition, 2013
 • EASA, »Zasnove in certificiranje letališč/certifikacijska specifikacija«
 • Enokomponentna, nearomatična barva z visoko vsebnostjo trdnih delcev in na osnovi topila
 • Certifikat BAST
 • Barvni odtenki RAL 9016, RAL 1023
 • Dvokomponentna, nearomatična barva z visoko vsebnostjo trdnih delcev in na osnovi topila
 • Certifikat BAST
 • Barvni odtenki RAL 9016, RAL 1023
 • Enokomponentna barva z visoko vsebnostjo suhih snovi, brez aromatičnih topil
 • Certifikat BASt
 • Barvni odtenki RAL, odobreni s strani DSGS: R5015 (modra), R3020 (rdeča), R6010 (zelena), E R1023 (prometno rumena)