Arhivi Kategorije: Uncategorized @sl

Parking Garage Concrete Surfacing

Izbira premazov za izvedbo horizontalne cestne signalizacije na betonskih površinah


Produkti namenjeni horizontalni cestni signalizaciji so prvenstveno zasnovani za uporabo na asfaltnih površinah, kjer gre za porozen, hrapav substrat z visokim deležem bitumna v sestavi. Princip oprijema cestnih premazov bazira na penetraciji in nataplanju bitumenskega veziva ter mehanskemu zaklepanju z vgradnjo agregatov asfaltne podlage v premaz. So hitro sušeči in izkazujejo ustrezne visokoelastične lastnosti, prilagojene na specifične lastnosti asfaltnih površin. Pri načrtovanju obeležbe obremenjenih betonskih površin, kjer je površina bolj gladka, je ključno zagotoviti dober oprijem premazov na tovrstne površine, saj bo s tem določena tudi obstojnost in funkcionalna življenjska doba premaza. Oprijem je odvisen od trdnosti vezi med dvema materialoma v stiku, kjer gre lahko za prispevek različnih mehanizmov. Ti so lahko fizikalno-kemijske ali mehanske narave. Osnovne karakteristike podlage kot tudi tipa premaza morajo biti za kvaliteten spoj medsebojno kompatibilne. Prav postopki v zaključnih fazah betona so tisti, ki bodo določali ključne karakteristike površine, tako po sestavi kot tudi topologiji površine in s tem določali možnosti nanosa in izbire uporabljenih premazov.

Predobdelava betonskih podlag

Betoni so kritični substrati z različnimi trukturami por in pogosto obdelani s fino plastjo malte in sredstvi za naknadno obdelavo. Na novih betonskih površinah je obvezno potrebno plast izločenega suhega cementnega mleka odstraniti z ustreznimi metodami (npr. voda pod visokim tlakom), za zagotovitev kompaktnega oprijema. Poroznost betona je eden ključnih dejavnikov tveganja za njegovo obstojnost, zato se pri njegovi zaščiti uporablja različne sistemske rešitve, ki pa prinašajo dodatne izzive za nadaljnje obarvanje. Za površinsko zaščito betona pri gradnji cest se uporabljajo hidrofobna zaščitna sredstva na osnovi silanov, siloksanov in silikonov. Posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi betonskim površinam, ki so bile dodatno obdelane z vodnim steklom. Le ta se pojavlja na tržišču pod široko paleto komercialnih imen in se uporablja kot površinska zaščita poroznega betona pred penetracijo vode, olj ter drugih tekočin. Pri vseh primerih se odprta poroznost zapre, kar onemogoča penetracijo premaza in njegovo mehansko sidranje na površino. Tako obdelane površine so običajno problematične za oprijem večine premazov in zahtevajo obvezno predhodno testiranje.

Vlaga v betonu in pojav mehurjenja

Vlaga v betonu ne sme presegati 4 % (merjeno s CM metodo, do približno 20 mm meritvene globine), da se doseže ustrezen oprijem materialov za označbe na betonske podlage. Zahteva velja za vse vrste materialov, tudi za temeljne premaze namenjene predpripravi površine. Izjema je SIGNOCRYL 2K Epoxy premaz, ki se suši in utrdi tudi v vlažnih pogojih.

Izhlapevanje vode na površini betona povzroči naslednje:

 • Voda, ki se nabira na povrÅ¡ini betona in pod premazom oslabi kontakt med materialom in podlago. Zmrzovanje in že manjÅ¡a mehanska obremenitev lahko povzročita luščenje oznak.
 • Motnje pri utrjevanju hladnih in hladnih brizganih plastik, zaradi spreminjanja fizikalnih lastnosti materialov.
 • Možnost alkalne kemijske reakcije zaradi kapilarne vode, ki oslabi vezivo in karakteristike oznake.
 • Tvorjenje mehurčkov zaradi osmotskega tlaka.
 • Pri uporabi izocianatnih trdilcev se tvori CO2 preko reakcije z vlago, kar privede do mehurjev in oslabi zamreževanje filma

V osnovi je potrebno betone pustiti vsaj 28 dni, da se zvežejo vse komponente in da se beton osuši.

Podlage v parkirnih garažah in industrijskih prostorih

Obremenitve težke delovne mehanizacije, temperaturna nihanja in razlitja različnih kemikalij so v takšnih prostorih vsakodnevni pojav. Od mehanskih obremenitev so pomembne predvsem pričakovana obtežitev, dinamični dejavniki zaradi prometa v prostoru, odpornost proti obrabi in obrusu ter ne nazadnje tudi odpornost na udarce in padce težkih predmetov. Pomembno je tudi vedeti ali bo površina izpostavljena neposredni sončni svetlobi in s tem UV-žarkom.

Izvedbo obeležb v garažah in industrijskih halah ne določa noben pravilnik, kot tudi ne izbiro materialov. Standardi se v tem delu ne uporabljajo, zato je predhodno potreben jasen dogovor med investitorjem in izvajalcem o pričakovani izvedbi del in pričakovani kakovosti oziroma namembnosti oznak.

Garage Marking Green
Industrijska hala – Signocryl 2K PUR
Garage Marking Purple
Izvajalec BTO Zelenik

 

 

 

 

 

 

 

 

Priprava površine

Površine namenjene obeležbi morajo biti pred nanosom suhe, čiste, brez prahu, olj in maščob ter brez prostih abrazivnih peskov in drugih nečistoč. Kontaminacije pomenijo visoko tveganje pri zagotavljanju kvalitetnega oprijema materialov na podlago in so pogosto vzrok problemov pri iskanju odgovornosti za nekakovostno izvedbo del.

Test oprijema 

Za preverjanje oprijema se lahko izbere naslednje možne testne metode:

 • Ročni preizkus oprijema brez določitve vrednosti,
 • Preizkus oprijema z odtrgovanjem pečatov v skladu z EN ISO 4624,
 • Preskus s križnim rezom v skladu z DIN 53151.

Testno polje, kjer se preveri oprijem premaza, je običajno sestavljen iz dela, ki ga predhodno obdelamo (pripravimo površino, brušenje, čiščenje) ter vzporedno 1-2 m2, neobdelane površine. Za preskus adhezije se običajno zagotovi en teden za ustrezno utrjevanje premaza. Testi se opravijo na obeh površinah v obsegu 1-2 m², določi pa se vsaj 5 mest za izvajanje meritev.

Predlagane rešitve

Glede na opisane situacije, pričakovanja in zahteve smo pripravili tri sistemske sklope, ki zagotavljajo ustrezno izvedbo horizontalne signalizacije na različnih betonskih površinah.

a) Standardne betonske površine, brez posebne obdelave:

 1. Uporaba predpremaza SIGNO Primer 2K PUR, ki zagotavlja ustrezen oprijem izbranega premaza;
 2. Glede na potrebe lahko izberemo standardne barve tipa SIGNOCRYL ali hladne plastike tipa SIGNODUR.

b) Betonske površine, ki so dodatno utrjene in zaglajene s kremenčevim peskom – površine niso kemijsko obdelane:

 1. Predpremaz je potreben le v primeru utrjevanja starejše betonske površine;
 2. Najprimernejša je uporaba SIGNOCRYL 2K PUR, SIGNOCRYL Traffic 2K PUR, SIGNOCRYL 2K Epoxy.

c) Različni industrijski tlaki (epoxy, PU ..) in dodatno kemijsko obdelane betonske površine:

 1. Predpremaz SIGNO Primer 2K PUR in premaz SIGNOCRYL 2K PUR (obvezno testno polje s preverjanjem oprijema);
 2. REZISTOL Emajl 2K PUR dva sloja;
 3. REZISTOL E DBS prvi sloj za zagotavljanje oprijema in Rezistol emajl 2K PUR za pospešeno utrjevanje.

Opozorilo: Za vsak objekt predlagamo izvedbo testnih polj in preverjanje oprijema premaza na podlago.