Arhivi Kategorije: Novice

Ponosni sponzorji sejma HOFMANN EXPO 2023


Z veseljem sporočamo, da je družba KANSAI HELIOS uradni sponzor sejma HOFMANN Expo 2023, ki je najvidnejši svetovni sejem za tehnologijo označevanja cest. Kot vodilni ponudnik vrhunskih materialov za označevanje cest in strokovnjak na tem področju z veseljem prispevamo k temu pomembnemu dogodku. Preberi več Ponosni sponzorji sejma HOFMANN EXPO 2023

Manag

Okoljsko in socialno upravljanje – osrednja usmeritev novega upravnega odbora skupine KANSAI HELIOS


1. aprila je nastopila nova uprava skupine KANSAI HELIOS. Štirje izvršni direktorji so združili svoje moči v podporo strategiji rasti skupine KANSAI HELIOS. Močna osredotočenost na okolju prijazne izdelke in procese, zdravje in varnost zaposlenih, nenehne raziskave in razvoj ter strateške naložbe bodo v veliki meri pripomogli k nadaljnjem uspehu skupine na evropskem trgu. Preberi več Okoljsko in socialno upravljanje – osrednja usmeritev novega upravnega odbora skupine KANSAI HELIOS

Parking Garage Concrete Surfacing

Izbira premazov za izvedbo horizontalne cestne signalizacije na betonskih površinah


Produkti namenjeni horizontalni cestni signalizaciji so prvenstveno zasnovani za uporabo na asfaltnih površinah, kjer gre za porozen, hrapav substrat z visokim deležem bitumna v sestavi. Princip oprijema cestnih premazov bazira na penetraciji in nataplanju bitumenskega veziva ter mehanskemu zaklepanju z vgradnjo agregatov asfaltne podlage v premaz. So hitro sušeči in izkazujejo ustrezne visokoelastične lastnosti, prilagojene na specifične lastnosti asfaltnih površin. Pri načrtovanju obeležbe obremenjenih betonskih površin, kjer je površina bolj gladka, je ključno zagotoviti dober oprijem premazov na tovrstne površine, saj bo s tem določena tudi obstojnost in funkcionalna življenjska doba premaza. Oprijem je odvisen od trdnosti vezi med dvema materialoma v stiku, kjer gre lahko za prispevek različnih mehanizmov. Ti so lahko fizikalno-kemijske ali mehanske narave. Osnovne karakteristike podlage kot tudi tipa premaza morajo biti za kvaliteten spoj medsebojno kompatibilne. Prav postopki v zaključnih fazah betona so tisti, ki bodo določali ključne karakteristike površine, tako po sestavi kot tudi topologiji površine in s tem določali možnosti nanosa in izbire uporabljenih premazov.

Predobdelava betonskih podlag

Betoni so kritični substrati z različnimi trukturami por in pogosto obdelani s fino plastjo malte in sredstvi za naknadno obdelavo. Na novih betonskih površinah je obvezno potrebno plast izločenega suhega cementnega mleka odstraniti z ustreznimi metodami (npr. voda pod visokim tlakom), za zagotovitev kompaktnega oprijema. Poroznost betona je eden ključnih dejavnikov tveganja za njegovo obstojnost, zato se pri njegovi zaščiti uporablja različne sistemske rešitve, ki pa prinašajo dodatne izzive za nadaljnje obarvanje. Za površinsko zaščito betona pri gradnji cest se uporabljajo hidrofobna zaščitna sredstva na osnovi silanov, siloksanov in silikonov. Posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi betonskim površinam, ki so bile dodatno obdelane z vodnim steklom. Le ta se pojavlja na tržišču pod široko paleto komercialnih imen in se uporablja kot površinska zaščita poroznega betona pred penetracijo vode, olj ter drugih tekočin. Pri vseh primerih se odprta poroznost zapre, kar onemogoča penetracijo premaza in njegovo mehansko sidranje na površino. Tako obdelane površine so običajno problematične za oprijem večine premazov in zahtevajo obvezno predhodno testiranje.

Vlaga v betonu in pojav mehurjenja

Vlaga v betonu ne sme presegati 4 % (merjeno s CM metodo, do približno 20 mm meritvene globine), da se doseže ustrezen oprijem materialov za označbe na betonske podlage. Zahteva velja za vse vrste materialov, tudi za temeljne premaze namenjene predpripravi površine. Izjema je SIGNOCRYL 2K Epoxy premaz, ki se suši in utrdi tudi v vlažnih pogojih.

Izhlapevanje vode na površini betona povzroči naslednje:

 • Voda, ki se nabira na površini betona in pod premazom oslabi kontakt med materialom in podlago. Zmrzovanje in že manjša mehanska obremenitev lahko povzročita luščenje oznak.
 • Motnje pri utrjevanju hladnih in hladnih brizganih plastik, zaradi spreminjanja fizikalnih lastnosti materialov.
 • Možnost alkalne kemijske reakcije zaradi kapilarne vode, ki oslabi vezivo in karakteristike oznake.
 • Tvorjenje mehurčkov zaradi osmotskega tlaka.
 • Pri uporabi izocianatnih trdilcev se tvori CO2 preko reakcije z vlago, kar privede do mehurjev in oslabi zamreževanje filma

V osnovi je potrebno betone pustiti vsaj 28 dni, da se zvežejo vse komponente in da se beton osuši.

Podlage v parkirnih garažah in industrijskih prostorih

Obremenitve težke delovne mehanizacije, temperaturna nihanja in razlitja različnih kemikalij so v takšnih prostorih vsakodnevni pojav. Od mehanskih obremenitev so pomembne predvsem pričakovana obtežitev, dinamični dejavniki zaradi prometa v prostoru, odpornost proti obrabi in obrusu ter ne nazadnje tudi odpornost na udarce in padce težkih predmetov. Pomembno je tudi vedeti ali bo površina izpostavljena neposredni sončni svetlobi in s tem UV-žarkom.

Izvedbo obeležb v garažah in industrijskih halah ne določa noben pravilnik, kot tudi ne izbiro materialov. Standardi se v tem delu ne uporabljajo, zato je predhodno potreben jasen dogovor med investitorjem in izvajalcem o pričakovani izvedbi del in pričakovani kakovosti oziroma namembnosti oznak.

Garage Marking Green
Industrijska hala – Signocryl 2K PUR
Garage Marking Purple
Izvajalec BTO Zelenik

 

 

 

 

 

 

 

 

Priprava površine

Površine namenjene obeležbi morajo biti pred nanosom suhe, čiste, brez prahu, olj in maščob ter brez prostih abrazivnih peskov in drugih nečistoč. Kontaminacije pomenijo visoko tveganje pri zagotavljanju kvalitetnega oprijema materialov na podlago in so pogosto vzrok problemov pri iskanju odgovornosti za nekakovostno izvedbo del.

Test oprijema 

Za preverjanje oprijema se lahko izbere naslednje možne testne metode:

 • Ročni preizkus oprijema brez določitve vrednosti,
 • Preizkus oprijema z odtrgovanjem pečatov v skladu z EN ISO 4624,
 • Preskus s križnim rezom v skladu z DIN 53151.

Testno polje, kjer se preveri oprijem premaza, je običajno sestavljen iz dela, ki ga predhodno obdelamo (pripravimo površino, brušenje, čiščenje) ter vzporedno 1-2 m2, neobdelane površine. Za preskus adhezije se običajno zagotovi en teden za ustrezno utrjevanje premaza. Testi se opravijo na obeh površinah v obsegu 1-2 m², določi pa se vsaj 5 mest za izvajanje meritev.

Predlagane rešitve

Glede na opisane situacije, pričakovanja in zahteve smo pripravili tri sistemske sklope, ki zagotavljajo ustrezno izvedbo horizontalne signalizacije na različnih betonskih površinah.

a) Standardne betonske površine, brez posebne obdelave:

 1. Uporaba predpremaza SIGNO Primer 2K PUR, ki zagotavlja ustrezen oprijem izbranega premaza;
 2. Glede na potrebe lahko izberemo standardne barve tipa SIGNOCRYL ali hladne plastike tipa SIGNODUR.

b) Betonske površine, ki so dodatno utrjene in zaglajene s kremenčevim peskom – površine niso kemijsko obdelane:

 1. Predpremaz je potreben le v primeru utrjevanja starejše betonske površine;
 2. Najprimernejša je uporaba SIGNOCRYL 2K PUR, SIGNOCRYL Traffic 2K PUR, SIGNOCRYL 2K Epoxy.

c) Različni industrijski tlaki (epoxy, PU ..) in dodatno kemijsko obdelane betonske površine:

 1. Predpremaz SIGNO Primer 2K PUR in premaz SIGNOCRYL 2K PUR (obvezno testno polje s preverjanjem oprijema);
 2. REZISTOL Emajl 2K PUR dva sloja;
 3. REZISTOL E DBS prvi sloj za zagotavljanje oprijema in Rezistol emajl 2K PUR za pospešeno utrjevanje.

Opozorilo: Za vsak objekt predlagamo izvedbo testnih polj in preverjanje oprijema premaza na podlago.

Urban Football Pitch

Barvita prenova mestnega nogometnega igrišča v Ljubljani


V družbi HELIOS smo navdušeni nad barvami, ki nas obkrožajo in navdihujejo. Nenehno posvečamo posebno pozornost ustvarjalnim projektom polepšanja lokalnega okolja. Tako nas je razveselila novica o inovativnem projektu na pobudo krajinskega arhitekta Svita Oliverja Katanca in uličnega umetnika Maksima Azarkeviča. Navdihujoča mladostnika sta nam predstavila zamisel, da bi lokalno ulično nogometno igrišče v Ljubljani-Gameljnah v Sloveniji po vzoru urbanih trendov v svetovnih prestolnicah spremenila v stensko poslikavo. Da bi zamisel spremenili v urbano inovacijo, je naša ekipa svetovala pri izbiri pravih materialov za asfalt ter ponudila podporo pri izdelavi materialov.

“Kot krajinski arhitekt sem izredno ponosen, da lahko s svojim delom izražam strast do nogometa in jo prenašam na mlajše generacije. Po spoznanju, da lokalna rekreativna nogometna igrišča počasi opuščajo, smo se odločili, da jim povrnemo vrednost kot prostoru za šport in zabavo za otroke. Cilj je bil, da bi v Sloveniji in sosednjih državah postavili zgled, kako malo je potrebno, da urbana nogometna igrišča spet postanejo živahna in smiselna,” je izjavil Svit Oliver Katanec, pobudnik projekta.”

Ur

Signocryl KS, HELIOS enokomponentna hitro sušeča akrilna barva s finim kremenčevim peskom za proti drsno označevanje cestišč je bila uporabljena za poslikavo na nogometnem igrišču.
Fotografije: Maksim Azarkevič

Rezultat projekta je čudovito umetniško delo nadarjenega uličnega umetnika Maksima Azarkeviča Mural predstavlja dva člana slovenske nogometne reprezentance Josipa Iličića, trenutno enega najbolj atraktivnih nogometašev na svetu, in Boštjana Cesarja, dolgoletnega kapetana reprezentance. Razvijeta se iz abstraktnih delov, ki predstavljajo njune različne življenjske poti in izkušnje, zaradi katerih sta danes to, kar sta. V ozadju se skriva močno sporočilo, da lahko vsakdo uspe ne glede na svoje ozadje, če ima močno voljo in jasno vizijo, da sledi svojim sanjam.

DOT-Marking

Trajnost in varnost s strukturnimi označbami


V zadnjih letih se je močno povečala želja po večji varnosti v cestnem prometu. Številne države uvajajo ukrepe za zmanjšanje števila prometnih nesreč in vlagajo v razvoj prometne infrastrukture. Pri tem so pomemben del tudi trajne in dobro vidne cestne oznake, ki voznike zvočno opozarjajo in omogočajo ustrezno delovanje naprednih sistemov za pomoč pri vožnji (ADAS).

Pri širjenju cestne infrastrukture so v ospredju ekonomsko strateški vidiki, razmerje med stroški in učinkovitostjo ter ekološka naravnanost in trajnost uporabljenih sistemov. Običajno se za cestne oznake uporabljajo enokomponentne barve na osnovi topil. Danes so kot alternativa na voljo tudi drugi sodobnejši produkti, na primer sistemi na vodni osnovi ter visoko zmogljivi dvokomponentni materiali iz hladnih plastik, kateri se ponašanjo z izjemno dolgo življenjsko dobo. Slednji sistemi ne vsebujejo lahko hlapnih komponent, kar v okolju odpravlja ogljični prispevek emisij topil kot sta toluen ali aceton.

UČINKOVITA UPORABA

Hladno plastiko SIGNODUR STRUKTURAL se nanaša s specializirano strojno opremo. Strukturno označevanje z regularnim (MULTI-DOT) ali iregularnim aglomeratom se je glede na porabo materiala in dosežene lastnosti oznak izkazalo za posebej učinkovito in varčno. Omenjeni strukturirani obliki značb zagotavljata zelo dobro vidljivost podnevi in ponoči v suhih ali mokrih pogojih, saj omogočata stekanje filma vode iz površine oznak in s tem zagotavljata odsevnost snopa žarometa. Profilirana struktura pa voznika tudi opozori pri prevozu označbe tako z vibracijo kot zvokom, kar učinkovito opozarja udeležence v prometu ob nenamernem zapuščanju voznega pasu in preprečuje morebitno nesrečo.

Skupina HELIOS je razvila široko paleto sistemov dvokomponentnih strukturnih in brizganih hladnih plastik pod blagovno znamko SIGNODUR in REMO.
V sodelovanju s strankami, izvajalci aplikacij in proizvajalci surovin so bili razviti koncepti za prometno varne oznake vrhunske kvalitete.

Vas zanima več informacij?

Za dodatne informacije o hladni plastiki in drugih materialih za označevanje cest se obrnite na našo prodajno ekipo po telefonu +386 1 722 40 00 ali
e-pošti. Z veseljem vam bomo svetovali!